Zaloguj się z Google

Reklamacje w sklepie internetowym mtidea.pl

Wszystkie towary zakupione w sklepie mtidea.pl objęte są gwarancją producenta oraz  ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

W razie wykrycia jakiejkolwiek wady materiałowej/ wykonawczej lub też innego rodzaju niezgodności z zawartą umową– prosimy o przesłanie maila reklamacyjnego. Po uzyskaniu niezbędnych informacji, przygotowane zostanie zgłoszenie reklamacyjne które klient otrzyma drogą mailową w formie pliku pdf.  Jedną, podpisaną kopię zgłoszenia należy dołączyć do przesyłki z towarem (wraz z dowodem zakupu).

Towar odsyłany do oględzin musi być czysty. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Procedura reklamacyjna : 

- Maile wysyłamy na adres : biuro@mtidea.pl 

- Tytuł maila : Nr Zamówienia / Reklamacja 

Formularz reklamacji towaru - mtidea

Formularz reklamacji uslug - mtidea

Dane podstawowe : 

- Data zakupu .....

- Numer dowodu zakupu .....

- Przedmiot umowy .....

- Powód zgłoszenia .....

- Data wystąpienia niezgodności ......

- Załącznik (zdjęcie zauważonej wady, niezgodności) 

Dane klienta : 

- E-mail ......

- Numer telefonu .....

- Imię i nazwisko ......

- Ulica ........

- Numer budynku .......

- Numer lokalu ........

- Kod pocztowy ........

- Miejscowość .........

Na podany adres e-mail zostanie wysłane zgłoszenie reklamacyjne. Podpisane zgłoszenie wraz z reklamowanym produktem należy wysłać na adres: 

MTIDEA.PL 

43-190 Mikołów 

ul.Długa 33 A 

Zapoznaj się :

Szczegółowy regulamin sklepu